บริษัท กรุงเทพฯฮาร์ดแวร์สามกองภูเก็ต จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย กลุ่มสินค้า กลุ่มสินค้า Milwaukee แบรนด์อเมริกา AEG แบรนด์เยอรมัน ทั้งระบบ พร้อมศูนย์บริการซ่อม จากบริษัท เทคโทรนิค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณชัยพร รัตนเชตกุล Commercial Director คุณนรินทร์ เลิศจิตเทวินท์ ผู้จัดการ ฝ่ายบริการหลังการขาย คุณณัฐกุล พิพัฒน์วัชรนนท์ Marketing Communication Manager  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560